Small Little Village

,

Småstädernas svar på Davos. Var med och skapa en unik ny mötesplats för världens smartaste småstäder i storleken 5 000-50 000 invånare. En plats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, inspiration och nätverkande med huvudfokus på samhällsutveckling inom olika delområden, varierande per år. Smart Little Village är en internationell konferens i Skurup som går av stapeln [...]

Företagarnas CSRtips.se

,

Under våren 2013 arbetade jag tillsammans med Företagarna för att på olika sätt marknadsföra en metod för hur småföretagare kan arbeta med CSR-frågor (Corporate Social Responsibility – hållbar utveckling). CSRtips var från första början ett utvecklingsprojekt och ett samarbete mellan Företagarna, Region Skåne och Malmö Högskola. När metoden tagits fram klev jag in i bilden. Tillsammans med Företagarna och [...]