The Conference2017-04-27T20:31:58+00:00

Project Description

The Conference räknas till en av Sveriges mest välkända konferenser.

Min roll var att i samarbete med övergripande projektledare och innehållsansvarig bygga upplevelsen för deltagare och talare samt koordinera volontärarbetet. Att fylla pauserna mellan föreläsningarna med aktiviteter och möjligheter att nätverka, samtidigt som all teknik och logistik skulle flyta på i bästa möjliga mån.

Jag var med från första början att bygga upp:

  • Från Nationell till internationell konferens
  • Från 350 till 900 deltagare
  • Från svenska till engelska
  • Flytten från Malmö Högskola till Slakthuset
  • Från 1 till 3 scener med mängder av parallella spår
  • Från 1 dag i maj till 2 dagar + kringaktiviteter i augusti

Under de tre år jag var med som eventproducent för The Conference är det som jag känner mig mest stolt över känslan som jag och mitt team lyckades skapa. Som att bo på kollo – gästerna befann sig i en bubbla under de två dagar de deltog, och när de gick hem längtade de redan till nästa år.